UMM

Параметър

Подробности

Съобщение №

20100721X-BG-A-A0A0A-C002-002

Статус на събитието

Приключено

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2020-10-19T15:00:00+03:00

Начало на събитието

2020-10-13T07:00:00+03:00

Край на събитието

2020-10-16T13:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

25270367

Разполагаем капацитет

2114000

Технически капацитет

27384367

Причина за прекъсването

Ремонтни дейности на Булгартрансгаз ЕАД

Забележка

Продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 78 часа

Недостъпност на съоръжението: 92 %

Балансова зона

21Y000000000027C

Засегнато съоръжение

Кюстендил/Жидиловo (изход)

EIC на засегнатото съоръжение

21Z000000000137S

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C