UMM

Параметър

Подробности

Съобщение №

21052121X-BG-A-A0A0A-C003-001

Статус на събитието

Активен

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2021-05-21T12:00:00+03:00

Начало на събитието

2021-06-08T07:00:00+03:00

Край на събитието

2021-06-12T07:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

25274367

Разполагаем капацитет

2110000

Технически капацитет

27384367

Причина за прекъсването

Ремонтни дейности в участъка КС „Ихтиман“ – ЛК „Пиперево“

Забележка

Продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 96 часа

Балансова зона

21Y000000000027C

Засегнато съоръжение

Кюстендил/Жидилово (изход)

EIC на засегнатото съоръжение

21Z000000000137S

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C