ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

UMM_BTG--NGTN_20191115-01_001

Статус на събитието

Активен

Час и дата на публикуване на съобщението

2019-11-15T16:00:00+02:00

Начало на събитието

2020-12-16T10:00:00+02:00

Край на събитието

2019-12-16T13:00:00+02:00

Забележка

„Булгартрансгаз“ ЕАД анонсира предлагането на твърд капацитет на точката Негру Вода 1/Кардам (изход), EIC 21Z000000000159I, считано от 1.01.2020 г.

Наличният капацитет на точката ще се предлага чрез Регионалната платформа за резервиране на капацитет (RBP) в съответствие с аукционния календар на ENTSOG.

Първият търг за разпределение на капацитет ще се проведе на 16.12.2019, на който ще бъде предложен месечен твърд капацитет за периодa: 1.1.2020 – 31.01.2020.

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C