ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

20091121X-BG-A-A0A0A-C_001

Статус на събитието

Активен

Час и дата на публикуване на съобщението

2020-09-10T18:00:00+03:00

Начало на събитието

2020-09-10T07:00:00+03:00

Край на събитието

2020-09-17T19:00:00+03:00

Забележка

Непланирано прекъсване на газопреносната мрежа поради ремонтни дейности на Трансгаз (Румъния).

Засегнати съоръжения:

Негру Вода 1 / Кардам Вход

Негру Вода 1 / Кардам Изход

За периода на прекъсването капацитет в рамките на деня и за ден напред няма да се предлага и в двете посоки на IP Негру Вода 1 / Кардам.

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C