ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

20072721X-BG-A-A0A0A-C001_001

Статус на събитието

Активно

Час и дата на публикуване на съобщението

2021-11-01T09:10:00+02:00

Начало на събитието

2021-11-01T03:03:00+02:00

Край на събитието

Ще бъде допълнително уточнено

Забележка

Непланирано прекъсване по газопреносната система в участък ЛК Ветрино – ЛК Храброво

 

Засегнати съоръжения:

IP Киреево/Зайчар (изход) – 100% ограничение

IP Русе/Гюргево (изход) – 100% ограничение

IP Негру Вода 1/Кардам (изход) – наличен капацитет: 73 800 000 kWh/d

 

Продължителността на събитието ще бъде уточнена допълнително.

Допълнителна информация за събитието ще бъде публикувана своевременно.

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C