ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

20072721X-BG-A-A0A0A-C001_002

Статус на събитието

Активно

Час и дата на публикуване на съобщението

2021-11-02T22:02:00+02:00

Начало на събитието

2021-11-01T03:03:00+02:00

Край на събитието

2021-11-03T15:00:00+02:00 (прогнозен срок)

Забележка

Непланирано прекъсване по газопреносната система в участък ЛК Ветрино – ЛК Храброво

 

Засегнати съоръжения:

IP Киреево/Зайчар (изход)

IP Русе/Гюргево (изход)

IP Негру Вода 1 (изход)

 

График за възстановяване:

IP Киреево/Зайчар (изход) – 100% наличен капацитет от 24:00 ЕЕТ на 2.11.2021

IP Негру Вода 1/Кардам (изход) – 80 000 000 kWh/d наличен капацитет за периода от 24:00 ЕЕТ на 2.11.2021 до 7:00 ЕЕТ на 3.11.2021

IP Негру Вода 1/Кардам (изход) – 100% наличен капацитет от 7:00 ЕЕТ на 3.11.2021

Прогнозен срок за възстановяване на капацитета на

IP Русе/Гюргево (изход) – 15:00 ЕЕТ на 3.11.2021

 

Допълнителна информация за събитието ще бъде публикувана своевременно.

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C