ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

Статус на събитието

Приключено

Час и дата на публикуване на съобщението

2021-11-04T17:02:00+02:00

Начало на събитието

2021-11-01T03:03:00+02:00

Край на събитието

2021-11-04T17:00:00+02:00

Забележка

Непланирано прекъсване по газопреносната система в участък ЛК Ветрино – ЛК Храброво

Засегнати съоръжения:

IP Киреево/Зайчар (изход)

IP Русе/Гюргево (изход)

IP Негру Вода 1 (изход)

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C