ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

22080121X-BG-A-A0A0A-C001_001

Статус на събитието

Активен

Час и дата на публикуване на съобщението

2022-08-01T13:35:00+03:00

Начало на събитието

2022-08-16T07:00:00+03:00

Край на събитието

2022-08-19T07:00:00+03:00

Забележка

Планирано прекъсване на капацитет за пренос по направления Стара Загора, Казанлък, Димитровград, поради присъединяване на нови съоръжения 

16.08.2022, 7:00 EET – 19.08.2022, 7:00 EET

Наличен капацитет на засегнатите съоръжения:

0 kWh/d  - ГРС Димитровград С072Р01, 58ZC072P01DIMI-Y

0 kWh/d  - ГРС Димитровград С072Р02, 58ZC072P02DIMI-R

0 kWh/d  - ГРС Димитровград С072Р03, 58ZC072P03DIMI-K

0 kWh/d  - АГРС Вулкан С073P01, 58ZC073P01VULC-Q

0 kWh/d  - ГИС Райков Сервиз С074P01, 58ZC074P01RAJK-D

0 kWh/d  - АГРС Загоре С075P01, 58ZC075P01ZAGR-K

0 kWh/d  - ГИС Ястребово С127P01, 58ZC127P01YAST-W

0 kWh/d  - АГРС Калитиново/ГРС Стара Загора С071Р01, 58ZC071P01STZG-1

0 kWh/d  - АГРС Калитиново/ГРС Стара Загора С071Р02, 58ZC071P02STZG-V

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C