ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

23051921X-BG-A-A0A0A-C003_001

Статус на събитието

Активен

Час и дата на публикуване на съобщението

2023-05-19T16:35:00+03:00

Начало на събитието

2023-05-26T10:00:00+03:00

Край на събитието

2023-05-26T13:00:00+03:00

Забележка

Булгартрансгаз ЕАД ще предложи твърд негрупиран капацитет на точката Странджа/Малкочлар - 21Z000000000157M, чрез тръжни процедури на платформата за резервиране на капацитет – RBP, за тестов период с продължителност: 1.06.2023 – 30.06.2023, с обявени условия за изпълнение на капацитета.

Предлаган капацитет за периода:

Странджа/Малкочлар (вход): 63200000 kWh/d

Странджа/Малкочлар (изход): 32000000 kWh/d

Съответните търгове на RBP ще се проведат на 26.05.2023.

Условията на използване на капацитета са обявени на интернет страницата на Булгартрансгаз ЕАД.

UMM ЗА СЪБИТИЕТО Е ПУБЛИКУВАНА НА ENTSOG TP *

 *Съгласно Насоките на ACER за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се оповестява чрез публикуване на Urgent Market Massages (UMMs) на Платформa за оповестяване на вътрешна информация (Inside Information Platforms) утвърдена и регистрирана от ACER.

Пазарен участник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C