UMM

Параметър

Подробности

Съобщение №

20051821X-BG-A-A0A0A-C001_002

Статус на събитието

Приключено

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2020-06-29T12:28:00+03:00

Начало на събитието

2020-06-23T09:00:00+03:00

Край на събитието

2020-06-29T09:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

577122000

Разполагаем капацитет

0

Технически капацитет

577122000

Причина за прекъсването

Ремонтни дейности по Турски поток (SST B.V.)

Забележка

Продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 144 часа

Недостъпност на съоръжението: 100 %

Балансова зона

21Y000000000027C

Засегнато съоръжение

Странджа 2/Малкочлар (вход)

EIC на засегнатото съоръжение

58Z-00000015-S2M

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C