UMM

Параметър

Подробности

Съобщение №

20051521X-BG-A-A0A0A-C002_002

Статус на събитието

Приключено

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2020-06-08T09:57:00+03:00

Начало на събитието

2020-06-02T07:00:00+03:00

Край на събитието

2020-06-06T07:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

225546430

Разполагаем капацитет

253680000

Технически капацитет

479226430

Причина за прекъсването

Ремонтни дейности по Балканското направление

Забележка

Продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 96 часа

Недостъпност на съоръжението: 53 %

Балансова зона

21Y000000000027C

Засегнато съоръжение

Странджа/Малкочлар (изход)

EIC на засегнатото съоръжение

21Z000000000157M

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C