ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

20032021X-BG-A-A0A0A-C001_002

Статус на събитието

Приключено

Час и дата на публикуване на съобщението

2020-03-23T14:45:00+02:00

Начало на събитието

2020-03-23T00:00:00+02:00

Край на събитието

2020-03-23T13:00:00+02:00

Забележка

Непланирани ремонтни дейности по магистрален газопровод Север DN 700 водещи до временно ограничаване на минималното гарантирано работно налягане  - не по-ниско от 1,6 MPa, без прекъсване на газоподаването към потребителите.

Засегнати съоръжения:

АГРС Трудовец С044Р01 (изход) - 58ZC044P01TRUD-0

АГРС Трудовец С044Р02 (изход) - 58ZC044P02TRUD-U

АГРС Трудовец С044Р03 (изход) - 58ZC044P03TRUD-N

АГРС Правец С045Р01 (изход) - 58ZC045P01PRAV-3

ГИС Разлив  С046Р01 (изход) - 58ZC046P01RAZL-X

ГИС Ботевград С047Р01 (изход) - 58ZC047P01BOT1-M

АГРС Ботевград С048Р01 (изход) - 58ZC048P01BOT2-9

АГРС Ботевград С048Р02 (изход) - 58ZC048P02BOT2-2

Продължителност на  събитието: 13 часа

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C