ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

20082121X-BG-A-A0A0A-C001_001

Статус на събитието

Активно

Час и дата на публикуване на съобщението

2020-08-21T08:45:00+03:00

Начало на събитието

2020-08-25T09:00:00+03:00

Край на събитието

2020-08-28T09:00:00+03:00

Забележка

Недостъпност на засегнатите съоръжения: 100 % за периода 2020-08-25T09:00:00+03:00 - 2020-08-28T09:00:00+03:00, поради

необходимост от провеждане на планирани ремонтни дейности по участък от магистрален газопровод DN700 Север.

Засегнати съоръжения:

ГРС Златна Панега С043P01 (изход) - 58ZC043P01ZLPN-V

ГИС Дермаци С042P01 (изход) - 58ZC042P01DERM-I

Очаквана продължителност на събитието: 72 часа

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C