ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

20100521X-BG-A-A0A0A-C001-002

Статус на събитието

Приключено

Час и дата на публикуване на съобщението

2020-10-12T15:00:00:00+03:00

Начало на събитието

2020-10-06T08:00:00+03:00

Край на събитието

2020-10-08T08:00:00+03:00

Забележка

Недостъпност на засегнатите съоръжения: 100 % за периода 2020-10-06T08:00:00+03:00 - 2020-10-08T08:00:00+03:00, поради

необходимост от провеждане на планирани ремонтни дейности по участък от магистрален газопровод DN700 Север (ЛК Владиня – ОС Беглеж).

Засегнати съоръжения:

ГРС Златна Панега С043P01 (изход) - 58ZC043P01ZLPN-V

ГРС Плевен С041Р01 (изход) - 58ZC041P01PLEN-7

ГРС Плевен С041Р02 (изход) - 58ZC041P02PLEN-0

ГРС Плевен С041Р03 (изход) - 58ZC041P03PLEN-U

ГРС Плевен С041Р04 (изход) - 58ZC041P04PLEN-N

ГРС Плевен С041Р06 (изход) - 58ZC041P06PLEN-9

ГРС Плевен С041Р07 (изход) - 58ZC041P07PLEN-2

Продължителност на събитието: 48 часа

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C