Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.01.2015 21.06.2024 16:38:05 Наемане на два броя газотурбинни двигатели НК 12 СТ Предварително обявление наем НК 12

Отворена