Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.02.2016 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или т. 6 от ЗОП за доставки Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или т. 6 от ЗОП за доставки

Отворена
29.02.2016 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП

Отворена
29.02.2016 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП

Отворена
29.02.2016 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП

Отворена
29.02.2016 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП

Отворена
29.02.2016 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП

Отворена
29.02.2016 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП

Отворена
29.02.2016 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП

Отворена
29.02.2016 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление - специални сектори Периодично индикативно обявление - специални сектори

Отворена
29.02.2016 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или т. 6 от ЗОП за категория услуга № 8 Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 и т. 6 от ЗОП за категория услуга № 8

Отворена
29.02.2016 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление - специални сектори - услуги - категория 1 Периодично индикативно обявление - специални сектори - услуги - категория 1

Отворена
29.02.2016 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление - специални сектори - услуги - категория 7 Периодично индикативно обявление - специални сектори - услуги - категория 7

Отворена
29.02.2016 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление - специални сектори - Услуги - категория 23 Периодично индикативно обявление - специални сектори - Услуги - категория 23

Отворена
29.02.2016 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление - специални сектори - Услуги - категория 27 Периодично индикативно обявление - специални сектори - Услуги - категория 27

Отворена
29.02.2016 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление - специални сектори - доставки Периодично индикативно обявление - специални сектори - доставки

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление 7

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление 5

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление 4

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление 3

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление 2

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление 1

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление 8

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 1 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 1

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 и т. 6 от ЗОП за категория услуга № 11 Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 и т. 6 от ЗОП за категория услуга № 11

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 и т. 6 от ЗОП за доставки Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 и т. 6 от ЗОП за доставки

доставки_2015

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление за категория доставки Периодично индикативно обявление за категория доставки

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 12 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 12

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 7 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 7

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 6 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 6

Отворена
10.02.2015 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление Периодично индикативно обявление

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление uslugi_EU_kategoria_1_2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление dostavki 2014 AOP

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:05:02 Предвалително обявление Категория 11 2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление Предварително обявление

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление Предварително обявление

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление Predvaritelno obiavlenie_809_Uslugi kategoria 12_28-02-2014_final

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление Predvaritelno obiavlenie_808_E-72_28-02-2014_final

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:05:02 Пeриодично индикативно обявление Predvaritelno obiavlenie_810_Gazoprovod Lozenec-Nedjalsko_28-02-2014_final

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление Predvaritelno obiavlenie_811_SMR_Lukojl_28-02-2014_final

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление dostavki_EU_2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление uslugi_FC_ES_2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление uslugi_FC_EU_23_2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление Категория 8 2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление Категория 2 2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление uslugi_EU_kategoria_27_2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление uslugi_EU_kategoria_23_2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление uslugi_EU_kategoria_12_2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:05:02 Периодично индикативно обявление uslugi_EU_kategoria_7_2014

Отворена
28.02.2013 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление Услуги

Отворена
28.02.2013 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление Услуги

Отворена
28.02.2013 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление Услуги

Отворена
28.02.2013 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление Услуги

Отворена
28.02.2013 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление  Услуги

Отворена
28.02.2013 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление  Услуги

Отворена
28.02.2013 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление Услуги

Отворена
28.02.2013 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление Услуги

Отворена
28.02.2013 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление Услуги

Отворена
28.02.2013 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление Доставки

Отворена
28.02.2013 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление Доставки

Отворена
28.02.2013 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление Строителство

Отворена
28.02.2013 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление Строителство

Отворена
28.02.2013 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление Строителство

Отворена
28.02.2013 21.06.2024 16:05:02 Предварително обявление  Услуги

Отворена