Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
04.04.2014 19.06.2024 20:18:35 Предварително обявление Predvaritelno obiavlenie_1308_Uslugi kategoria 12_04-04-2014_final

Отворена