Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.02.2008 29.02.2008 00:00:00 Предварителни обявления Предварителни обявления

Предварителни обявления

Затворена