Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
19.01.2009 19.01.2009 00:00:00 Предварителни обявления БТГ-04-19-187А

БТГ-04-19-188А

БТГ-04-19-189А

БТГ-04-19-190А

БТГ-04-19-191А

БТГ-04-19-192А

БТГ-04-19-193А

БТГ-04-19-194А

БТГ-04-19-195А

БТГ-04-19-196А

БТГ-04-19-187А

БТГ-04-19-188А

БТГ-04-19-189А

БТГ-04-19-190А

БТГ-04-19-191А

БТГ-04-19-192А

БТГ-04-19-193А

БТГ-04-19-194А

БТГ-04-19-195А

БТГ-04-19-196А

Затворена
05.01.2009 05.01.2009 00:00:00 Предварителни обявления Услуги

Услуги EU

Доставки

Доставки EU

Разходомери

Рамкови споразумения

Услуги

Услуги EU

Доставки

Доставки EU

Разходомери

Рамкови споразумения

Затворена