Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
01.01.2010 21.06.2024 17:15:38 Предварително обявление БТГ-04-19-457/25.02.2010

БТГ-04-19-457/25.02.2010

Затворена
01.01.2010 21.06.2024 17:15:38 Предварително обявление Предварително обявление

Предварително обявление

Затворена
01.01.2010 01.01.2010 00:00:00 Предварително обявление Предварително обявление

Предварително обявление

Затворена