Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
09.03.2011 19.06.2024 20:40:19 Предварително обявление Услуги

Услуги

Затворена
09.03.2011 19.06.2024 20:40:19 Предварително обявление Доставки

Доставки

Затворена
09.03.2011 19.06.2024 20:40:19 Предварително обявление Услуги

Услуги

Затворена
09.03.2011 19.06.2024 20:40:19 Предварително обявление Услуги

Услуги

Затворена
09.03.2011 19.06.2024 20:40:19 Предварително обявление Строителство

Строителство

Затворена
09.03.2011 19.06.2024 20:40:19 Предварително обявление БТГ

БТГ

Затворена
01.01.2011 19.06.2024 20:40:19 Предварително обявление БТГ-04-19-387/28.02.2011

БТГ-04-19-387/28.02.2011

Затворена
01.01.2011 19.06.2024 20:40:19 Предварително обявление БТГ-04-19-388/28.02.2011

БТГ-04-19-388/28.02.2011

Затворена
01.01.2011 19.06.2024 20:40:19 Предварително обявление БТГ-04-19-386/28.02.2011

БТГ-04-19-386/28.02.2011

Затворена