Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
01.01.2011 21.06.2024 17:50:21 Предварително обявление БТГ-04-19-387/28.02.2011

БТГ-04-19-387/28.02.2011

Затворена
01.01.2011 21.06.2024 17:50:21 Предварително обявление БТГ-04-19-388/28.02.2011

БТГ-04-19-388/28.02.2011

Затворена
01.01.2011 21.06.2024 17:50:21 Предварително обявление БТГ-04-19-386/28.02.2011

БТГ-04-19-386/28.02.2011

Затворена