Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
09.03.2011 19.06.2024 20:43:05 Предварително обявление Услуги

Услуги

Затворена
09.03.2011 19.06.2024 20:43:05 Предварително обявление Доставки

Доставки

Затворена
09.03.2011 19.06.2024 20:43:05 Предварително обявление Услуги

Услуги

Затворена
09.03.2011 19.06.2024 20:43:05 Предварително обявление Услуги

Услуги

Затворена
09.03.2011 19.06.2024 20:43:05 Предварително обявление Строителство

Строителство

Затворена
09.03.2011 19.06.2024 20:43:05 Предварително обявление БТГ

БТГ

Затворена