Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.02.2012 19.06.2024 21:08:05 Предварително обявление  Услуги

Услуги

Затворена
29.02.2012 19.06.2024 21:08:05 Предварително обявление  Услуги

Услуги

Затворена
29.02.2012 19.06.2024 21:08:05 Предварително обявление  Услуги

Услуги

Затворена
29.02.2012 19.06.2024 21:08:05 Предварително обявление  Услуги

Услуги

Затворена
29.02.2012 19.06.2024 21:08:05 Предварително обявление  Доставки

Доставки

Затворена
29.02.2012 19.06.2024 21:08:05 Предварително обявление   Доставки

 Доставки

Затворена
29.02.2012 19.06.2024 21:08:05 Предварително обявление  Строителство

Строителство

Затворена
29.02.2012 19.06.2024 21:08:05 Предварително обявление  Строителство

Строителство

Затворена
29.02.2012 19.06.2024 21:08:05 Предварително обявление Строителство

Строителство

Затворена