Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.02.2013 19.06.2024 19:12:04 Предварително обявление  Услуги

Отворена
28.02.2013 19.06.2024 19:12:04 Предварително обявление Строителство

Отворена
28.02.2013 19.06.2024 19:12:04 Предварително обявление Строителство

Отворена
28.02.2013 19.06.2024 19:12:04 Предварително обявление Доставки

Отворена
28.02.2013 19.06.2024 19:12:04 Предварително обявление Доставки

Отворена
28.02.2013 19.06.2024 19:12:04 Предварително обявление Услуги

Отворена
28.02.2013 19.06.2024 19:12:04 Предварително обявление Услуги

Отворена
28.02.2013 19.06.2024 19:12:04 Предварително обявление Услуги

Отворена
28.02.2013 19.06.2024 19:12:04 Предварително обявление Услуги

Отворена
28.02.2013 19.06.2024 19:12:04 Предварително обявление Услуги

Отворена
28.02.2013 19.06.2024 19:12:04 Предварително обявление Услуги

Отворена
28.02.2013 19.06.2024 19:12:04 Предварително обявление Услуги

Отворена
28.02.2013 19.06.2024 19:12:04 Предварително обявление  Услуги

Отворена
28.02.2013 19.06.2024 19:12:04 Предварително обявление  Услуги

Отворена
28.02.2013 19.06.2024 19:12:04 Предварително обявление Строителство

Отворена