Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
11.12.2014 21.06.2024 16:50:34 Доставка на активна електроенергия високо напрежение 110 кV с координатор на балансираща група Предварително обявление

Отворена
04.04.2014 21.06.2024 16:50:34 Предварително обявление Predvaritelno obiavlenie_1308_Uslugi kategoria 12_04-04-2014_final

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:50:34 Периодично индикативно обявление uslugi_EU_kategoria_12_2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:50:34 Периодично индикативно обявление uslugi_EU_kategoria_23_2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:50:34 Периодично индикативно обявление uslugi_EU_kategoria_27_2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:50:34 Предварително обявление Категория 2 2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:50:34 Предварително обявление Категория 8 2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:50:34 Предвалително обявление Категория 11 2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:50:34 Предварително обявление dostavki 2014 AOP

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:50:34 Периодично индикативно обявление uslugi_EU_kategoria_7_2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:50:34 Периодично индикативно обявление uslugi_EU_kategoria_1_2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:50:34 Предварително обявление Предварително обявление

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:50:34 Периодично индикативно обявление Predvaritelno obiavlenie_809_Uslugi kategoria 12_28-02-2014_final

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:50:34 Периодично индикативно обявление Predvaritelno obiavlenie_808_E-72_28-02-2014_final

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:50:34 Пeриодично индикативно обявление Predvaritelno obiavlenie_810_Gazoprovod Lozenec-Nedjalsko_28-02-2014_final

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:50:34 Предварително обявление Predvaritelno obiavlenie_811_SMR_Lukojl_28-02-2014_final

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:50:34 Периодично индикативно обявление dostavki_EU_2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:50:34 Периодично индикативно обявление uslugi_FC_ES_2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:50:34 Периодично индикативно обявление uslugi_FC_EU_23_2014

Отворена
28.02.2014 21.06.2024 16:50:34 Предварително обявление Предварително обявление

Отворена