Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
27.02.2015 21.06.2024 17:20:47 Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 и т. 6 от ЗОП за категория услуга № 11 Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 и т. 6 от ЗОП за категория услуга № 11

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 17:20:47 Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 и т. 6 от ЗОП за доставки Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 и т. 6 от ЗОП за доставки

доставки_2015

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 17:20:47 Периодично индикативно обявление за категория доставки Периодично индикативно обявление за категория доставки

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 17:20:47 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 12 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 12

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 17:20:47 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 7 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 7

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 17:20:47 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 6 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 6

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 17:20:47 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 1 Периодично индикативно обявление за категория услуги № 1

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 17:20:47 Предварително обявление 8

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 17:20:47 Предварително обявление 7

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 17:20:47 Предварително обявление 5

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 17:20:47 Предварително обявление 4

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 17:20:47 Предварително обявление 3

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 17:20:47 Периодично индикативно обявление 2

Отворена
27.02.2015 21.06.2024 17:20:47 Периодично индикативно обявление 1

Отворена
10.02.2015 21.06.2024 17:20:47 Периодично индикативно обявление Периодично индикативно обявление

Отворена