Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.02.2016 19.06.2024 20:42:26 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП

Отворена
29.02.2016 19.06.2024 20:42:26 Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или т. 6 от ЗОП за категория услуга № 8 Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 и т. 6 от ЗОП за категория услуга № 8

Отворена
29.02.2016 19.06.2024 20:42:26 Периодично индикативно обявление - специални сектори - услуги - категория 1 Периодично индикативно обявление - специални сектори - услуги - категория 1

Отворена
29.02.2016 19.06.2024 20:42:26 Периодично индикативно обявление - специални сектори - услуги - категория 7 Периодично индикативно обявление - специални сектори - услуги - категория 7

Отворена
29.02.2016 19.06.2024 20:42:26 Периодично индикативно обявление - специални сектори - Услуги - категория 23 Периодично индикативно обявление - специални сектори - Услуги - категория 23

Отворена
29.02.2016 19.06.2024 20:42:26 Периодично индикативно обявление - специални сектори - Услуги - категория 27 Периодично индикативно обявление - специални сектори - Услуги - категория 27

Отворена
29.02.2016 19.06.2024 20:42:26 Периодично индикативно обявление - специални сектори - доставки Периодично индикативно обявление - специални сектори - доставки

Отворена
29.02.2016 19.06.2024 20:42:26 Периодично индикативно обявление - специални сектори Периодично индикативно обявление - специални сектори

Отворена
29.02.2016 19.06.2024 20:42:26 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП

Отворена
29.02.2016 19.06.2024 20:42:26 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП

Отворена
29.02.2016 19.06.2024 20:42:26 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП

Отворена
29.02.2016 19.06.2024 20:42:26 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП

Отворена
29.02.2016 19.06.2024 20:42:26 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП

Отворена
29.02.2016 19.06.2024 20:42:26 Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП Предварително обявление от Възложители по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП

Отворена
29.02.2016 19.06.2024 20:42:26 Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или т. 6 от ЗОП за доставки Предварително обявление от възложител по чл. 7, т. 5 или т. 6 от ЗОП за доставки

Отворена