Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
23.12.2008 24.05.2024 09:57:03 Едногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване за 2009 г. на 2 бр. електропроводи 20 kV Покана

Затворена
23.12.2008 24.05.2024 09:57:03 Едногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване за 2009 год. на 2 бр. електропроводи 20 kV и Едногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване за 2009 год. на 2 бр. електропроводи 110 kV Покана

Затворена
31.10.2008 24.05.2024 09:57:03 Извършване на СПИ на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове Покана

Затворена
10.10.2008 24.05.2024 09:57:03 Демонтаж и монтаж на улитки и комин на ГПА 3 -Компресорна станция Странджа -услуга с автокран 2 машиносмени Покана

Затворена
30.09.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на два броя копирни машини Покана

Затворена
26.09.2008 24.05.2024 09:57:03 Газорегулиращ шкаф - 5 броя Покана

Затворена
24.09.2008 24.05.2024 09:57:03 Електрически дестилатор за вода Покана

Затворена
23.09.2008 24.05.2024 09:57:03 Преносима инструментална чанта с необходими инструменти ЕН60900 за работа до 1000V  Покана

Затворена
23.09.2008 24.05.2024 09:57:03 Инструментална шлосерска количка с налични 130 елемента Покана

Затворена
15.09.2008 24.05.2024 09:57:03 Изкърпване и боядисване на столова и кухня Покана

Затворена
15.09.2008 24.05.2024 09:57:03 Неотложен Авариен ремонт на делекопровод ВЛ 20KV на Компресорна станция Странджа Покана

Затворена
10.09.2008 24.05.2024 09:57:03 Програмируем токоизправител Покана

Затворена
05.09.2008 24.05.2024 09:57:03 Турбинна помпа за работа в агресивна среда Покана

Затворена
28.08.2008 24.05.2024 09:57:03 Хидравлично масло МХС - 10  Покана

Затворена
22.08.2008 24.05.2024 09:57:03 Универсална колонна бормашина с охлаждаща система Покана

Затворена
10.08.2008 24.05.2024 09:57:03 Изработка на метални пана за ограда Покана

Затворена
30.07.2008 24.05.2024 09:57:03 Калибриране на работни еталони Покана

Затворена
15.07.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на позициониращо оборудване (GPS) Покана

Затворена
11.07.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на Манометри бурдонови Покана

Затворена
07.07.2008 24.05.2024 09:57:03 Проектиране на част ”Архитектурна” на обект “Административна сграда на БТРВ - реконструкция и пристройка” - в УПИ - ІІІ, кв. 192 по плана на гр. Ботевград. Покана

Затворена
02.07.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на кабели Покана

Затворена
27.06.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на един брой кабелотърсач за откриване на кабелни линии Покана

Затворена
23.06.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на потопяема помпа Покана

Затворена
23.06.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на програмируем токоизправител Покана

Затворена
13.06.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на един брой Бензинов къртач Покана

Затворена
05.06.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на  двулъчев осцилоскоп Покана

Затворена
04.06.2008 24.05.2024 09:57:03 Изработка на метален заслон - тип фургон Покана

Затворена
31.05.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на диаграми за дълбочинен запосващ манометър Покана

Затворена
30.05.2008 24.05.2024 09:57:03 Изработване на 44 броя зимно работно облекло Покана

Затворена
28.05.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на един брой ножовка електромеханична Покана

Затворена
28.05.2008 24.05.2024 09:57:03 Ремонт на пет броя модули на телефонна централа Алкател Покана

Затворена
28.05.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на два броя климатизатори Покана

Затворена
28.05.2008 24.05.2024 09:57:03 Ремонт на десет броя входно/изходни модули на Siemens Simatic S7-300 Покана

Затворена
27.05.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на два броя ръчен храсторез Покана

Затворена
23.05.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на един брой кабелотърсач за откриване на кабелни линии Покана

Затворена
10.05.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на киселинно устойчива центробежна помпа с ЕХ дивгател Покана

Затворена
10.05.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на потопяема помпа тип "Бибо" с двигател ЕХ изпълнение Покана

Затворена
09.05.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на диаграми за дълбочинен записващ манометър Покана

Затворена
08.05.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на метална кабина Покана

Затворена
02.05.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на резервни части за информационната система на сондажите (по опис) Покана

Затворена
30.04.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на един брой електронен диспенсер Покана

Затворена
25.04.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на крайни изключватели Покана

Затворена
25.04.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на термодвойки ТХК 400У Покана

Затворена
24.04.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на един брой "Сапан за автокран" Покана

Затворена
24.04.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на един брой бензинова роторна косачка за трева Покана

Затворена
24.04.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на два броя генератори за електрически ток Покана

Затворена
24.04.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на "Тест помпа за хидравлични изпитания на съдове работещи под налягане" Покана

Затворена
18.04.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на един брой пароструйка Покана

Затворена
18.04.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на четири броя Комплект Ethernet bridge-iDSL модем Покана

Затворена
18.04.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на един брой Брана дискова прикачна Покана

Затворена
18.04.2008 24.05.2024 09:57:03 Доставка на 1500 л. МАСЛО ПРИСТА МХС-10 Покана

Затворена
31.03.2008 24.05.2024 09:57:03 Покана за представяне на оферти за доставка на един брой Автоматичен резак за пропан-бутан и кислород Покана

Затворена