Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.10.2008 24.05.2024 09:08:04 Извършване на СПИ на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове Покана

Затворена
10.10.2008 24.05.2024 09:08:04 Демонтаж и монтаж на улитки и комин на ГПА 3 -Компресорна станция Странджа -услуга с автокран 2 машиносмени Покана

Затворена