Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
23.12.2008 29.05.2024 01:40:19 Едногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване за 2009 г. на 2 бр. електропроводи 20 kV Покана

Затворена
23.12.2008 29.05.2024 01:40:19 Едногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване за 2009 год. на 2 бр. електропроводи 20 kV и Едногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване за 2009 год. на 2 бр. електропроводи 110 kV Покана

Затворена