Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.04.2008 29.05.2024 02:01:05 Доставка на един брой електронен диспенсер Покана

Затворена
25.04.2008 29.05.2024 02:01:05 Доставка на крайни изключватели Покана

Затворена
25.04.2008 29.05.2024 02:01:05 Доставка на термодвойки ТХК 400У Покана

Затворена
24.04.2008 29.05.2024 02:01:05 Доставка на един брой "Сапан за автокран" Покана

Затворена
24.04.2008 29.05.2024 02:01:05 Доставка на един брой бензинова роторна косачка за трева Покана

Затворена
24.04.2008 29.05.2024 02:01:05 Доставка на два броя генератори за електрически ток Покана

Затворена
24.04.2008 29.05.2024 02:01:05 Доставка на "Тест помпа за хидравлични изпитания на съдове работещи под налягане" Покана

Затворена
18.04.2008 29.05.2024 02:01:05 Доставка на един брой пароструйка Покана

Затворена
18.04.2008 29.05.2024 02:01:05 Доставка на четири броя Комплект Ethernet bridge-iDSL модем Покана

Затворена
18.04.2008 29.05.2024 02:01:05 Доставка на един брой Брана дискова прикачна Покана

Затворена
18.04.2008 29.05.2024 02:01:05 Доставка на 1500 л. МАСЛО ПРИСТА МХС-10 Покана

Затворена