Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.05.2008 24.05.2024 09:59:26 Доставка на диаграми за дълбочинен запосващ манометър Покана

Затворена
30.05.2008 24.05.2024 09:59:26 Изработване на 44 броя зимно работно облекло Покана

Затворена
28.05.2008 24.05.2024 09:59:26 Доставка на един брой ножовка електромеханична Покана

Затворена
28.05.2008 24.05.2024 09:59:26 Ремонт на пет броя модули на телефонна централа Алкател Покана

Затворена
28.05.2008 24.05.2024 09:59:26 Доставка на два броя климатизатори Покана

Затворена
28.05.2008 24.05.2024 09:59:26 Ремонт на десет броя входно/изходни модули на Siemens Simatic S7-300 Покана

Затворена
27.05.2008 24.05.2024 09:59:26 Доставка на два броя ръчен храсторез Покана

Затворена
23.05.2008 24.05.2024 09:59:26 Доставка на един брой кабелотърсач за откриване на кабелни линии Покана

Затворена
10.05.2008 24.05.2024 09:59:26 Доставка на киселинно устойчива центробежна помпа с ЕХ дивгател Покана

Затворена
10.05.2008 24.05.2024 09:59:26 Доставка на потопяема помпа тип "Бибо" с двигател ЕХ изпълнение Покана

Затворена
09.05.2008 24.05.2024 09:59:26 Доставка на диаграми за дълбочинен записващ манометър Покана

Затворена
08.05.2008 24.05.2024 09:59:26 Доставка на метална кабина Покана

Затворена
02.05.2008 24.05.2024 09:59:26 Доставка на резервни части за информационната система на сондажите (по опис) Покана

Затворена