Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
27.06.2008 29.05.2024 02:03:46 Доставка на един брой кабелотърсач за откриване на кабелни линии Покана

Затворена
23.06.2008 29.05.2024 02:03:46 Доставка на потопяема помпа Покана

Затворена
23.06.2008 29.05.2024 02:03:46 Доставка на програмируем токоизправител Покана

Затворена
13.06.2008 29.05.2024 02:03:46 Доставка на един брой Бензинов къртач Покана

Затворена
05.06.2008 29.05.2024 02:03:46 Доставка на  двулъчев осцилоскоп Покана

Затворена
04.06.2008 29.05.2024 02:03:46 Изработка на метален заслон - тип фургон Покана

Затворена