Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.08.2008 29.05.2024 02:04:33 Хидравлично масло МХС - 10  Покана

Затворена
22.08.2008 29.05.2024 02:04:33 Универсална колонна бормашина с охлаждаща система Покана

Затворена
10.08.2008 29.05.2024 02:04:33 Изработка на метални пана за ограда Покана

Затворена