Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.09.2008 29.05.2024 02:05:57 Доставка на два броя копирни машини Покана

Затворена
26.09.2008 29.05.2024 02:05:57 Газорегулиращ шкаф - 5 броя Покана

Затворена
24.09.2008 29.05.2024 02:05:57 Електрически дестилатор за вода Покана

Затворена
23.09.2008 29.05.2024 02:05:57 Преносима инструментална чанта с необходими инструменти ЕН60900 за работа до 1000V  Покана

Затворена
23.09.2008 29.05.2024 02:05:57 Инструментална шлосерска количка с налични 130 елемента Покана

Затворена
15.09.2008 29.05.2024 02:05:57 Изкърпване и боядисване на столова и кухня Покана

Затворена
15.09.2008 29.05.2024 02:05:57 Неотложен Авариен ремонт на делекопровод ВЛ 20KV на Компресорна станция Странджа Покана

Затворена
10.09.2008 29.05.2024 02:05:57 Програмируем токоизправител Покана

Затворена
05.09.2008 29.05.2024 02:05:57 Турбинна помпа за работа в агресивна среда Покана

Затворена