Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
23.01.2009 22.05.2024 11:37:21 Превоз на служители от гр. Варна до гр. Провадия и обратно Покана

Удължаване на срока

Затворена