Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
21.04.2009 22.05.2024 11:38:44 Доставка на един брой термоизолиран контейнер Покана

Затворена
21.04.2009 22.05.2024 11:38:44 Покана за представяне на оферта за доставка на 1 бр. Термоизолиран контейнер Покана

Затворена