Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.07.2009 22.05.2024 11:39:54  “Изработка на работно облекло” покана

Затворена
22.07.2009 22.05.2024 11:39:54  „Доставка на активно мрежово оборудване” „Доставка на пасивно мрежово оборудване и непрекъсваемо захранване” „Доставка на оптично мрежово оборудване” 613401 покана

Затворена