Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
25.05.2010 24.05.2024 11:01:58 Абонаментно обслужване на ел.проводи 20 кV, захранващи КС Петрич БТГ-136

Затворена
25.05.2010 24.05.2024 11:01:58 Абонаментно обслужване на ел.проводи 20 кV, захранващи КС Ихтиман БТГ-135

Затворена
19.04.2010 24.05.2024 11:01:58 Сервизно ежегодно обслужване на пожарогасители БТГ-294

Затворена
16.04.2010 24.05.2024 11:01:58 Доставка на автомобилни масла БТГ-143

Затворена
16.04.2010 24.05.2024 11:01:58 Доставка на електроди БТГ-142

Затворена
15.04.2010 24.05.2024 11:01:58 Демонтаж на РРЛ, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, от обекти на БТК (Виваком), - Вакарел, Мухчал, Виден, Благоевград, Пъстрец, Враня, ПТТ Петрич. БТГ-100

Затворена
08.03.2010 24.05.2024 11:01:58 Доставка на перилни и почистващи препарати. Доставка на минерална вода - ПГХ- Чирен БТГ-85

Затворена
25.01.2010 24.05.2024 11:01:58  Превоз на служители от гр.Варна до гр.Провадия и обратно БТГ-36

Затворена
06.01.2010 24.05.2024 11:01:58 Eдногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване  за 2010 г. на 4 бр.въздушни електропроводи 20 KV  с обща дължина 78 км до КС Лозенец - извод „Пропан”-14.5 км от Сунгурларе                               - извод „Бадем” 0488 Покана

Затворена
04.01.2010 24.05.2024 11:01:58  1. Едногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване за 2010 год. на  два броя електропроводи 110 kV : от подстанция Суворово до Компресорна станция  Вълчи дол – 15 692 м. и от възлова точка разклонението на електропровод “Долина” до КС Вълчи дол –  1870 Покана

Затворена