Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
25.01.2010 29.05.2024 03:11:02  Превоз на служители от гр.Варна до гр.Провадия и обратно БТГ-36

Затворена
06.01.2010 29.05.2024 03:11:02 Eдногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване  за 2010 г. на 4 бр.въздушни електропроводи 20 KV  с обща дължина 78 км до КС Лозенец - извод „Пропан”-14.5 км от Сунгурларе                               - извод „Бадем” 0488 Покана

Затворена
04.01.2010 29.05.2024 03:11:02  1. Едногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване за 2010 год. на  два броя електропроводи 110 kV : от подстанция Суворово до Компресорна станция  Вълчи дол – 15 692 м. и от възлова точка разклонението на електропровод “Долина” до КС Вълчи дол –  1870 Покана

Затворена