Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
19.04.2010 25.05.2024 21:24:28 Сервизно ежегодно обслужване на пожарогасители БТГ-294

Затворена
16.04.2010 25.05.2024 21:24:28 Доставка на автомобилни масла БТГ-143

Затворена
16.04.2010 25.05.2024 21:24:28 Доставка на електроди БТГ-142

Затворена
15.04.2010 25.05.2024 21:24:28 Демонтаж на РРЛ, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, от обекти на БТК (Виваком), - Вакарел, Мухчал, Виден, Благоевград, Пъстрец, Враня, ПТТ Петрич. БТГ-100

Затворена