Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
26.10.2011 24.05.2024 10:38:53 Сервизно и абонаментно обслужване на ВЕЛ 20 kV(2бр.) за 2011/2012 г. 1041303

Затворена
26.10.2011 24.05.2024 10:38:53 Сервизно и абонаментно обслужване на ВЕЛ 20 kV(2бр.) за 2011/2012 г. 1041302

1041302

Затворена
26.10.2011 24.05.2024 10:38:53 Едногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване на ЕП-110kV за 2011-2012г 1041305

Затворена