Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.11.2011 24.05.2024 10:52:58  Двуканална газсигнализаторна система 1032309

Затворена
29.11.2011 24.05.2024 10:52:58  Взривозащитено осветително тяло - 2бр. 1131301

Затворена
25.11.2011 24.05.2024 10:52:58 Пневматичен блок към IP преобразувател logix800, дисплей към електронен блок за управление logix800, процес терминал към електронно управление на IP преобразовател/позиционен за logix800” 1132301

Удължаване на срока 16.12.2011 17:00 ч.

Затворена