Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
23.11.2012 22.05.2024 10:59:03 Настолен лабораторен захранващ източник Покана

Затворена
02.11.2012 22.05.2024 10:59:03 Доставка на обезопасяващи обувки Покана

Затворена
03.10.2012 22.05.2024 10:59:03  Газорегулиращ / замерен пункт - ГРЗП Покана

Затворена
03.10.2012 22.05.2024 10:59:03 Подмяна дограма на ГРС в СИЕР Вълчи дол Покана

Затворена
21.09.2012 22.05.2024 10:59:03 Подмяна дограма на ГРС в СИЕР Вълчи дол Покана

Затворена
21.09.2012 22.05.2024 10:59:03 Газорегулиращ / замерен пункт - ГРЗП Покана

Затворена
31.08.2012 22.05.2024 10:59:03 Подмяна на пуско- предпазни измервателни табла НН на АГРС Добрич и ГРС Русе Запад Покана

Затворена
22.08.2012 22.05.2024 10:59:03 Възлагане на поръчка за абонаментно техническо обслужване на пожарогасители СО2, прахови и водопенни за сезона 2012г. Покана

Затворена
15.08.2012 22.05.2024 10:59:03 Проверка защити на два броя трансформатори 110/6kV от акредитирана лаборатория Покана

Затворена
14.08.2012 22.05.2024 10:59:03 Вакуум термообработка на трансформаторни масла на 2 броя трансформатори 6/0,4kV Покана

Затворена
09.08.2012 22.05.2024 10:59:03 Ревизия на токови и напреженови трансформатори в ОРУ 110 kV КС Вълчи дол Покана

Затворена
15.07.2012 22.05.2024 10:59:03 Подмяна на гаражна врата Покана

Затворена
02.07.2012 22.05.2024 10:59:03 Текущ ремонт на силови трансформатори КС Кардам Покана

Затворена
21.06.2012 22.05.2024 10:59:03 Преносим стенд за настройка на предпазно изхвърлящи клапани Покана

Затворена
20.06.2012 22.05.2024 10:59:03 Резервни части и консумативи за инсталация за КИП и А въздух Покана

Затворена
18.06.2012 22.05.2024 10:59:03 Доставка на обратни клапи Покана

Затворена
15.06.2012 22.05.2024 10:59:03 Ревизия на токови и напреженови трансформатори в ОРУ 110 kV КС Вълчи дол Покана

Затворена
30.05.2012 10.06.2012 17:00:00 Доставка на инвенторни климатици за автоматичен комбиниран режим 1231405 - Покана

Затворена
28.05.2012 06.06.2012 17:00:00 Доставка на изолатори 3 броя за разединители 110 kV 1232303 - Покана

Затворена
11.05.2012 21.05.2012 17:00:00 Доставка на професионални портативни дигитални радиостанции 1232203 - Покана

Затворена
08.05.2012 17.05.2012 17:00:00 Резервни части и консумативи за инсталация за КИП и А въздух 1251302 - Покана

Затворена
07.03.2012 14.03.2012 17:00:00 Подмяна на батерия, сензор, филтър и пълна профилактика на газ детектор Ex-TEC Variotec 8 Ex 116 - Покана

Затворена
19.01.2012 25.01.2012 17:00:00 Извършване на превоз на персонал от гр. Варна до гр. Провадия и обратно 1241005 - Покана

Затворена