Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
19.01.2012 25.01.2012 17:00:00 Извършване на превоз на персонал от гр. Варна до гр. Провадия и обратно 1241005 - Покана

Затворена