Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
23.11.2012 22.05.2024 12:29:56 Настолен лабораторен захранващ източник Покана

Затворена
02.11.2012 22.05.2024 12:29:56 Доставка на обезопасяващи обувки Покана

Затворена