Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
21.06.2012 25.05.2024 20:01:48 Преносим стенд за настройка на предпазно изхвърлящи клапани Покана

Затворена
20.06.2012 25.05.2024 20:01:48 Резервни части и консумативи за инсталация за КИП и А въздух Покана

Затворена
18.06.2012 25.05.2024 20:01:48 Доставка на обратни клапи Покана

Затворена
15.06.2012 25.05.2024 20:01:48 Ревизия на токови и напреженови трансформатори в ОРУ 110 kV КС Вълчи дол Покана

Затворена