Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
15.07.2012 29.05.2024 01:51:47 Подмяна на гаражна врата Покана

Затворена
02.07.2012 29.05.2024 01:51:47 Текущ ремонт на силови трансформатори КС Кардам Покана

Затворена