Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.08.2012 24.05.2024 09:47:49 Подмяна на пуско- предпазни измервателни табла НН на АГРС Добрич и ГРС Русе Запад Покана

Затворена
22.08.2012 24.05.2024 09:47:49 Възлагане на поръчка за абонаментно техническо обслужване на пожарогасители СО2, прахови и водопенни за сезона 2012г. Покана

Затворена
15.08.2012 24.05.2024 09:47:49 Проверка защити на два броя трансформатори 110/6kV от акредитирана лаборатория Покана

Затворена
14.08.2012 24.05.2024 09:47:49 Вакуум термообработка на трансформаторни масла на 2 броя трансформатори 6/0,4kV Покана

Затворена
09.08.2012 24.05.2024 09:47:49 Ревизия на токови и напреженови трансформатори в ОРУ 110 kV КС Вълчи дол Покана

Затворена